Rodzaje leczenia żywieniowego

Leczenie żywieniowe jest częścią  procesu leczniczego, który ma na celu poprawę i utrzymanie stanu odżywienia oraz przyspieszenie leczenia.

Leczenie żywieniowe obejmuje:

  1. wspomaganie żywieniowe – żywienie doustne przy zastosowaniu diet przemysłowych,
  2. żywienie dojelitowe przy zastosowaniu diet przemysłowych,
  3. żywienie dożylne przy zastosowaniu mieszanin odżywczych.

Wspomaganie żywieniowe – oznacza formę leczenia żywieniowego, w której podaje się  składniki odżywcze drogą przewodu pokarmowego przy użyciu diet przemysłowych, jako uzupełnienie u osób które pokrywają mniej niż 60% zapotrzebowania na energię i/lub składniki odżywcze dietą naturalną.

Żywienie dojelitowe (enteralne) – które polega na podawaniu substancji odżywczych (białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody) pod postacią diety przemysłowej do światła przewodu pokarmowego drogą inną niż doustna – bezpośrednio do żołądka (PEG) lub do światła jelita (PEJ). W żywieniu dojelitowym stosuje się wyłącznie diety przemysłowe, które umożliwiają podaż zbilansowanej ilości składników odżywczych. Najczęstszym wskazaniem to tego rodzaju żywienia jest dysfagia (problem z prawidłowym odruchem połykania), która powstaje w wyniku chorób takich jak m.in: otępienie, udar, nowotwory twarzo-czaszki, urazy głowy, nowotwory przełyku.

Żywienie pozajelitowe (parenteralne) – które polega na podawaniu substancji odżywczych (węglowodanów, tłuszczów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody ) drogą dożylną w ilościach dostosowanych do zapotrzebowania i stanu metabolicznego Pacjenta. Odbywa się to poprzez żyły obwodowe(po uzyskaniu dostępu dożylnego za pomocą wenflonu) lub poprzez żyłę główną przy pomocy specjalnie założonego cewnika.

Pewną przewagą żywienia dojelitowego nad pozajelitowym jest to, że jest najbardziej fizjologicznym sposobem żywienia, gdyż niezbędne składniki podawane są bezpośrednio do przewodu pokarmowego.

Zobacz wiecej

Zobacz także: