Jak poprawnie wypisać skierowanie do poradni żywieniowej?

Pamiętaj o…

  1. skierowaniu Pacjenta do Poradni Żywieniowej celem objęcia leczeniem specjalistycznym
  2. wpisaniu na skierowaniu rozpoznania ICD10: R13- dysfagia
Skierowanie do specjalistycznej Poradni Zywieniowej
Wzór skierowania do specjalistycznej Poradni Zywieniowej