Problemy i powikłania

Co robić gdy…

...zgłębnik PEG zatkał się?

 1. Jeżeli przy płukaniu zgłębnika napotkasz opór – nie wprowadzaj do niego wody na siłę
 2. Otwórz zacisk do regulacji przepływu
 3. Jeśli jest to możliwe, wyciągnij strzykawką cały płyn sponad zatkanego miejsca
 4. Następnie przepłucz delikatnie zgłębnik letnią wodą (wykorzystaj do tego strzykawkę 60ml)
 5. Nie stosuj soków owocowych lub innych roztworów kwasowych – mogą one spowodować zmianę konsystencji pokarmu znajdującego się w zgłębniku
 6. Jeśli zgłębnik w dalszym ciągu jest zatkany, ściśnij go delikatnie między palcami na całej jego dostępnej długości
 7. Jeśli poprzednie czynności nie przyniosły rezultatu bardzo delikatnie pociągnij za tłok strzykawki, a następnie spróbuj przepłukać zgłębnik tak jak poprzednio
 8. Jeśli wciąż nie jesteś w stanie usunąć zatkania – skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką

...gdy zgłębnik wypadł?

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej założyć nowy zgłębnik po jego wysunięciu się z przetoki! Jeśli nie posiadasz tymczasowego PEGa lub Twój stan wiedzy nie pozwala na jego założenie, nie próbuj samodzielnie wkładać nowego zgłębnika.

Kiedy nie masz koniecznego wyposażenia postępuj w następujący sposób:

 1. Przede wszystkim – nie denerwuj się
 2. Przyłóż do przetoki czysty opatrunek z gazy, aby treść żołądka nie wylewała się na skórę i nie podrażniała jej
 3. Skontaktuj się z pielęgniarką i powiedz jej, że Twój zgłębnik się wysunął
 4. Jeśli nie uda Ci się skontaktować z lekarzem lub pielęgniarką – zadzwoń na najbliższy SOR i uprzedź, że pojawisz się w celu założenia zgłębnika, a następnie udaj się do szpitala. Jeśli okaże się, że najbliższy szpital nie ma wyposażenia potrzebnego do założenia zgłębnika gastrostomijnego – udaj się do szpitala, w którym miałeś zakładany zgłębnik
 5. Powiedz personelowi szpitala jakiego modelu zgłębnika aktualnie używasz