Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów m.in. osób przewlekle chorych. Ma służyć odciążeniu opiekuna faktycznego od sprawowania opieki, gdy zachorujesz, będziesz musiał wyjechać czy zwyczajnie potrzebujesz raz na jakiś czas odpocząć, wyjść do kina czy wyjechać na wakacje.

W ramach doraźnego wsparcia specjaliści odciążą bliskich przewlekle chorych Pacjentów w ich codziennych obowiązkach, a w razie potrzeby zapewnią zastępstwo tak, by ci mogli zyskać chwilę dla siebie.

W ramach opieki odciążeniowej możesz skorzystać z:

Jak uzyskać opiekę wytchnieniową?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do organu jednostki samorządu terytorialnego (np. Urzędu Miasta czy Gminy), jeśli ta uczestniczy w programie.

Każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni rocznie w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin w formie pobytu dziennego i poradnictwa.

Warto pamiętać, że osoby których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie 528 zł na członka rodziny), po przekroczeniu limitu dni i godzin zapłacą połowę kosztów za kolejne 14 dni i 240 godzin.