Usunięcie PEGa

PEGa można usunąć, gdy:

  1. doustna podaż pokarmu jest wystarczająca
  2. Pacjent źle toleruje zgłębnik
  3. Pacjent nie wyraża zgody na dalsze leczenie

Jeśli karmienie przez PEG przestaje być konieczne zgłębnik należy usunąć. W związku z tym, że stosowany niekiedy sposób polegający na odcięciu rurki na poziomie skóry i pozwoleniu na swobodne wydalenie żołądkowego ogranicznika rurki z kałem, powoduje czasami poważne powikłania, zaleca się aby jednak usunąć wewnętrzny ogranicznik endoskopowo.