Poradnia żywieniowa NFZ

Poradnia Żywieniowa sprawuje opiekę nad Pacjentem wymagającym leczenia żywieniowego. Opieka ta jest bezpłatna, a cały koszt usługi jest refundowany przez NFZ.

Żywienie dojelitowe w domu jest to program kompleksowej opieki nad Pacjentem, u którego z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu drogą doustną, w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu, został wytworzony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (np.: PEG, gastrostomia, jejunostomia, zgłębnik nosowo-żołądkowy).

Program opieki obejmuje m.in.: